Més informació

generic

Informació dels cursos

Els Juliols són els cursos d’estiu de la Universitat de Barcelona.

Tracten temes d’actualitat, d’interès social i de referència des d’una perspectiva multidisciplinària i crítica, i abracen diversos àmbits de coneixement: arts i humanitats, ciències socials, ciències naturals i de la salut, i recursos i estratègies.

PÚBLIC A QUI S'ADRECEN ELS CURSOS

Els cursos d’Els Juliols poden interessar a qualsevol persona, i per tant estan oberts a tothom. Per poder participar-hi no cal complir cap requisit.

DURADA I CALENDARI

Els cursos d’Els Juliols són de curta durada (20 h o 8 h) i es duen a terme al juliol en horaris de matí o tarda. Cal consultar les dates del curs en cada cas.

IDIOMA

L’idioma en què s’imparteixen els cursos apareix publicat al programa. En el cas que alguna sessió s’imparteixi en una llengua diferent, s’indica al final de la descripció del ponent. En cap cas hi ha servei d'interpretació.

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

 • Crèdits per al grau: els cursos d’Els Juliols de 20 hores tenen reconeixement acadèmic. En el cas de la Universitat de Barcelona:
  — Un curs de 20 hores: 2 crèdits acadèmics.
   
 • Crèdits de promoció docent: per al professorat funcionari, d’acord amb l’Ordre de 4 de novembre de 1994 (DOGC núm. 1979, de 30 de novembre de 1994. Apartat b.1.1 del punt 4 de l’article 6.).
   
 • Certificat d’assistència i d’aprofitament: l’alumnat que acrediti una assistència mínima del 80% a les classes pot obtenir un certificat d’assistència i d’aprofitament.
   

Totes les persones matriculades que compleixin els requisits d’avaluació, obtindran un certificat digital d’assistència i aprofitament de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona. El certificat digital s’enviarà per correu electrònic a partir del 15 de setembre.PREUS DELS CURSOS

Els preus s’estableixen en funció de les hores dels cursos i el col·lectiu al qual pertany l’alumne. En el cas dels cursos de 20 hores, els preus varien segons el calendari de matrícula.

 • Cursos de 20 horas (fins al 20 de maig de 2022: període de preu reduït)
  — Públic general: 182€
  — Col·lectius amb descompte: 157€
   
 • Cursos de 20 hores (a partir del 21 de maig de 2022)
  — Públic general: 204 €
  — Col·lectius amb descompte: 177 €
   
 • Cursos de 8 hores
  — Públic general: 82 €
  — Col·lectius amb descompte: 71 €
   

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 2 de maig de 2022 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.