Més informació

generic

Informació dels cursos

Els Juliols són els cursos d’estiu de la Universitat de Barcelona.

Tracten temes d’actualitat, d’interès social i de referència des d’una perspectiva multidisciplinària i crítica, i abracen diversos àmbits de coneixement: arts i humanitats, ciències socials, ciències naturals i de la salut, i recursos i estratègies.

SEU DELS CURSOS

La seu dels cursos és l’edifici més emblemàtic de la Universitat de Barcelona: l’Edifici Històric, d’Elies Rogent. Però, a més, en el marc d’una ja llarga col·laboració amb alguns municipis i institucions de l’entorn de Barcelona, alguns cursos tenen lloc en altres seus i poblacions, com ara Alella, Cornellà de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, Terrassa i Vilafranca.

PÚBLIC A QUI S'ADRECEN ELS CURSOS

Els cursos d’Els Juliols poden interessar a qualsevol persona, i per tant estan oberts a tothom. Per poder participar-hi no cal complir cap requisit.

DURADA I CALENDARI

Els cursos d’Els Juliols són de curta durada (20 h ,16 h, 12 h o 8 h) i es duen a terme al juliol en horaris de matí o tarda. Cal consultar les dates del curs en cada cas.

IDIOMA

L’idioma en què s’imparteixen els cursos apareix publicat al programa. En el cas que alguna sessió s’imparteixi en una llengua diferent, s’indica al final de la descripció del ponent. En cap cas hi ha servei de traducció simultània.

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

 • Crèdits per al grau: els cursos d’Els Juliols de 20 hores tenen reconeixement acadèmic. En el cas de la Universitat de Barcelona:
  — Un curs de 20 hores: 2 crèdits acadèmics.
   
 • Crèdits de promoció docent: per al professorat funcionari, d’acord amb l’Ordre de 4 de novembre de 1994 (DOGC núm. 1979, de 30 de novembre de 1994).
   
 • Certificat d’assistència i d’aprofitament: l’alumnat que acrediti una assistència mínima del 80 % a les classes pot obtenir un certificat d’assistència i d’aprofitament.
   

Totes les persones matriculades que compleixin els requisits d’avaluació, obtindran un certificat d’assistència i aprofitament de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona. El certificat s’entregarà a l’Àrea de Formació Complementària (casa Jeroni Granell), a excepció dels cursos impartits a Cornellà del Llobregat, que s’entregaran al CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a les Dones), i estaran disponibles 10 dies després de finalitzat el curs.

Per recollir el certificat és imprescindible presentar un document identificador de caràcter oficial (DNI, passaport o carnet de conduir). Si l’ha de recollir una altra persona que no sigui la titular del certificat, cal aportar una fotocòpia del DNI de la persona titular del certificat i un escrit en què aquesta persona l’autoritzi a recollir-lo.



PREUS DELS CURSOS

Els preus s’estableixen en funció de les hores dels cursos i el col·lectiu al qual pertany l’alumne. En el cas dels cursos de 20 hores, els preus varien segons el calendari de matrícula.

 • Cursos de 20 horas (fins al 5 de juny: període de preu reduït)
  — Públic general: 178€
  — Col·lectius amb descompte: 153€
   
 • Cursos de 20 hores (a partir del 6 de juny)
  — Públic general: 199 €
  — Col·lectius amb descompte: 173 €
   
 • Cursos de 16 hores
  — Públic general: 142 €
  — Col·lectius amb descompte: 122 €
   
 • Cursos de 12 hores
  — Públic general: 107 €
  — Col·lectius amb descompte: 91 €
   
 • Cursos de 8 hores
  — Públic general: 71 €
  — Col·lectius amb descompte: 60 €
   

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
   
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Subscriptors del Club Vanguardia (SLV89U9B)
 • Subscriptors del TRESC (TR3SC9UB)
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CMB56U9B)
 • Membres del club GenTMB (TMB45U9B)
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública (ACP23U9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)



AJUTS I BEQUES

Nombre i quantitat dels ajuts: la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració d’Acciona, ha convocat 30 ajuts adreçats als seus estudiants de grau, màster o doctorat matriculats durant el curs 2018-2019. L’ajut consisteix en una subvenció de 74,50 euros per fer un curs d’Els Juliols de 20 hores.

Els tràmits per rebre l’ajut són els següents:

 • Matricular-se en un curs d’Els Juliols de 20 hores de durada, entre el 2 de maig i el 3 de juny.
 • Emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita des de la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (Beques de col·laboració, Pavelló Rosa) i a la seu electrònica, i presentar l’imprès normalitzat en qualsevol registre de la UB del 2 de maig al 3 de juny de 2019.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, Beques i Ajuts de l’Estudiant publicarà la resolució de la convocatòria i tramitarà els ajuts corresponents.

Més informació: bases de la convocatòria

Amb la col·laboració de:

Acciona



MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dijous 2 de maig i finalitza el mateix dia de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs o en persona en una de les diverses seus de l’Àrea de Formació Complementària.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula.

El dret de desistiment no serà aplicable si el curs ha iniciat o si ha estat executat, de conformitat amb el que estableix l'art. 103. a) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’AFC.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

Els Juliols es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un nombre mínim d’alumnes matriculats.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.