Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2021

Vegetarianisme. Una alimentació saludable, satisfactòria, segura, social i sostenible

Vegetarianisme. Una alimentació saludable, satisfactòria, segura, social i sostenible


El vegetarianisme és l'alimentació tradicional d'àmbits geogràfics i cultural-religiosos molt concrets, que s'ha expandit a la nostra societat i ha generat noves formes d'entendre'l. Les estadístiques reflecteixen el progressiu augment de la població vegetariana i la reducció del consum d'aliments d'origen animal en un terç de la població espanyola.

En aquest curs presentem proves científiques recents sobre els aspectes saludables d'aquest tipus d'alimentació en la prevenció i el tractament d'algunes de les principals malalties d'alta prevalença: sobreprès i obesitat, diabetis de tipus II, malalties cardiovasculars i patologies neurodegeneratives relacionades amb l'envelliment. A més, veurem que el vegetarianisme es pot abordar de forma creativa amb presentacions culinàries atractives i plenament satisfactòries.

D'altra banda, analitzarem l'aportació del vegetarianisme a l'actual necessitat sanitària i social de tenir una alimentació segura. El vegetarianisme pot contribuir a produir profundes transformacions en la societat, cada vegada més preocupada per la sostenibilitat mediambiental del planeta, que es veu afectada per l'activitat humana. Atès que la producció, l'elaboració, la distribució i el consum d'aliments continuen tenint un gran impacte, és oportú analitzar com l'alimentació vegetariana hi repercuteix, a diferència d'altres tipus d'alimentació.

Aquest curs ofereix una immersió àmplia i completa en el que suposa el vegetarianisme actualment i és una oportunitat per reflexionar sobre aspectes relatius a la millora de la salut personal, pública i del planeta.PROGRAMA

1. Tipus de vegetarianisme
2. Contextos històrics i socials que van donar lloc al vegetarianisme
3. El vegetarianisme com a eina de transformació social
4. Aspectes fisicofisiològics, antropologicosocials i econòmics relacionats amb el vegetarianisme
5. El paper del vegetarianisme en la morbiditat, la mortalitat i la longevitat
6. El paper clau dels llegums i la fruita seca en el vegetarianisme
7. Influència del vegetarianisme en les transformacions actuals de la cuina i la restauració
8. Principals consideracions de seguretat alimentària relacionades amb els aliments més característics d'una alimentació vegetariana
9. Eficiència energètica, sostenibilitat i benestar animal
10. Impacte mediambiental de la producció de diversos tipus d'aliments


PROFESSORAT

Juan José Moreno Aznárez, membre del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona i investigador de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la mateixa universitat

Nerea Becerra Tomás, investigadora al Departament of Epidemology and Biostatistics a l'School of Públic Health at Imperial College London

Fernando Martínez-Conde Revuelta, professor de cuina, escriptor gastronòmic i cuiner

Margalida Mulet Pascual, antropòloga, investigadora i col·laboradora a l'Observatori de l'Alimentació ODELA i l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona i professora a l'ADEMA-UIB
PREUS

 • Públic general: 204.00€
 • Col·lectius amb descompte: 177.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Subscriptors del TRESC (TR3SC9UB)
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CMB56U9B)
 • Membres del club GenTMB (TMB45U9B)
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública (ACP23U9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 3 de maig de 2021 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació