Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2021

El trastorn de l'espectre autista o autisme

El trastorn de l'espectre autista o autisme


L'autisme és un trastorn del neurodesenvolupament que es presenta en aproximadament l'1 % de la població, tant en infants com en adults. No se'n coneix una causa única, però hi ha una recerca clau per entendre per què s'agrupen sota la mateixa categoria trastorns tan heterogenis com l'autisme clàssic i l'abans anomenada síndrome d'Asperger. El diagnòstic s'endarrereix per dificultats per diferenciar aquest trastorn d'altres que també afecten el neurodesenvolupament, però cada cop més s'identifiquen correctament (tant el trastorn de l'espectre autista com tots els altres problemes mèdics i psicològics que sovint l'acompanyen). Tota la societat ha de preparar-se per afavorir la comprensió i la inclusió de les persones amb autisme en els entorns acadèmic, laboral i de lleure.PROGRAMA

1. Què és el trastorn de l'espectre autista?
2. Simptomatologia i diagnòstic del trastorn de l'espectre autista
3. El diagnòstic diferencial i què més pot acompanyar el trastorn de l'espectre autista
4. Altres trastorns mèdics associats al trastorn de l'espectre autista
5. Cognició social en el trastorn de l'espectre autista
6. La son en el trastorn de l'espectre autista. Què hi pot ajudar?
7. Estratègies per millorar la comunicació
8. Per què es poden fer servir tractaments farmacològics en el trastorn de l'espectre autista?
9. El paper de les associacions de familiars
10. La intervenció social i comunitària


PROFESSORAT

Olga Puig, psicòloga clínica al Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic i professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Barcelona


Ana Blázquez, psiquiatra al Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic


Rosa Nicolau, psicòloga clínica al Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic i professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Barcelona


Àngela Vidal, psicòloga clínica al Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic


Beatriz Cejas, treballadora social al Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic


Susi Cordón, directora de l'Associació Aprenem


Rosa Calvo, psiquiatra al Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic i professora del Departament de Medicina i de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona
PREUS

 • Públic general: 73.00€
 • Col·lectius amb descompte: 62.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Subscriptors del TRESC (TR3SC9UB)
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CMB56U9B)
 • Membres del club GenTMB (TMB45U9B)
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública (ACP23U9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 3 de maig de 2021 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació