Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2022

La transformació de la mobilitat urbana: cap a una model més sostenible i eficient

La transformació de la mobilitat urbana: cap a una model més sostenible i eficient


L'objectiu del curs és exposar quin és el patró de mobilitat urbana actual, quin ús es fa de cada mitjà de transport, amb els seus avantatges i inconvenients, i quin hauria de ser el model que s'hauria d'assolir per millorar la qualitat de vida, la qualitat ambiental i la competitivitat del sistema. És a dir, s'exposarà com ens movem i com ens hauríem de moure en un model més eficient i sostenible.

Així mateix, es desenvoluparan les principals estratègies per avançar en aquest model (transport públic, bicicletes i vehicle de mobilitat personal, i distribució urbana de mercaderies), i es plantejaran els reptes de la intermodalitat entre mitjans de transport públic i privat, així com l'impacte que tindrà l'expansió de l'electromobilitat i la necessitat de convertir la mobilitat en un instrument per avançar en la transició energètica. Finalment, s'abordarà la mobilitat laboral, que té un impacte notable en el nombre i en la tipologia de desplaçaments.PROGRAMA

1. El mix de la mobilitat a la ciutat de Barcelona: com ens movem i com ens hauríem de moure?
2. Visió Zero de la seguretat viària
3. La mobilitat a peu en la ciutat mediterrània i la ciutat dels 15 minuts
4. El creixement de l'ús de bicicletes i patinets i el descens de l'ús d'automòbils
5. La Barcelona del metro i la Barcelona de les rodalies: el transport públic en zona urbana d'alta densitat
6. Transició energètica i mobilitat. Els reptes de l'electromobilitat en el transport públic i privat.
7. Intermodalitat i col·laboració publicoprivada: eines per moure'ns millor
8. La transformació de la distribució urbana de mercaderies
9. La funció de l'aparcament en la nova mobilitat
10. Estratègies per una major eficiència en la mobilitat laboral


PROFESSORAT

Adrià Gomila, director de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona

Heriberto Muñoz, enginyer de camins, canals i ports, expert en temes de mobilitat, transport i seguretat viària del Departament d'Estratègia de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona

Verònica Sánchez, enginyera de camins, canals i ports. Tècnica al Departament d'Estratègia de la Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona

Carles Conill, director de Mobilitat sostenible de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Lluís Alegre, director de Mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Nel·la Saborit, enginyera civil, especialista en transports, urbanisme i mobilitat

Cristian Fábrega, professora del Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica, Universitat de Barcelona

Oscar Chamat, responsable de política i investigació de l'Associació Mundial de Metròpolis

Lídia Padrós, tècnica coordinadora de l'Àrea de Mobilitat i d'Infraestructures del Transport de Barcelona Regional

Josep Maria Deulofeu, director de la divisió de solucions de mobilitat urbana de Barcelona Serveis a la Mobilitat (BSM)

Manel Ferri, responsable de Oficina de Mobilitat Laboral de l'Ajuntament de Barcelona

Josep Mensión, director de l'Àrea de Serveis Centrals de Bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
PREUS

 • Públic general: 204.00€
 • Col·lectius amb descompte: 177.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 2 de maig de 2022 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació