Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2021

Silver economy (l'economia platejada): la transformació de les ciutats

Silver economy (l'economia platejada): la transformació de les ciutats


Nova gestió de béns, serveis i drets a la urbs global amb la població més longeva de la història

Les ciutats seran l'epicentre del gran canvi que la longevitat de la població provocarà en tots els àmbits de la civilització i la convivència. Com es transformarà el potencial econòmic, social i cultural de les principals urbs del planeta? Cap no romandrà indiferent a una esperança de vida més llarga dels seus habitants. La convivència intergeneracional i les noves necessitats d'una ciutadania autònoma durant més anys i, alhora, més dependent d'atencions i serveis, modelarà noves comunitats.

La gestió posarà a prova la capacitat dels sectors públic i privat en l'administració de drets bàsics com ara l'habitatge, l'atenció sanitària o l'accés a la cultura. La dinàmica econòmica de la ciutat s'està transformant i la seva inserció en el món globalitzat, també. Aspectes com la mobilitat, l'accessibilitat, la cohesió social, el desenvolupament personal i la gestió del coneixement, de l'oci i del benestar determinaran un nou marc urbà amb exigències de béns i serveis que s'han de conèixer i planificar.

Aquest curs vols assenyalar i analitzar aquestes transformacions i les seves repercussions, per posar sobre la taula les previsions i oportunitats que la longevitat està generant ja en l'àmbit de la ciutat del segle XXI.PROGRAMA

1. Magnituds econòmiques de l'economia platejada: consum privat i despesa pública
2. Convivència i cohesió social
3. La longevitat: una oportunitat per al canvi. Conceptes, dades i primeres conclusions
4. Taula rodona «La longevitat: una oportunitat per al canvi»
5. Ciutat i memòria. Història de la ciutat com a fenomen de convivència
6. El ciutadà de la metròpoli del segle XXI: més exigència, més apetència de serveis (comerç, salut, oci, cultura)?
7. Experiències europees d'adaptació urbana a la longevitat
8. Taula rodona «Transformacions en l'urbanisme, la mobilitat i les infraestructures


PROFESSORAT

Xavier Varea, professor del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial de la Universitat de Barcelona.


Carles Martí, llicenciat en Filosofia i president de la Cooperativa d'’Idees per Barcelona.


Carles Vivancos, expert en comunicació i vocal de la Cooperativa d'’Idees per Barcelona.


Xavier Grau, llicenciat en Ciències de la Informació.
PREUS

 • Públic general: 73.00€
 • Col·lectius amb descompte: 62.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Subscriptors del TRESC (TR3SC9UB)
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CMB56U9B)
 • Membres del club GenTMB (TMB45U9B)
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública (ACP23U9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 3 de maig de 2021 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació