Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2021

Signes d'alerta i indicadors del maltractament infantil

Signes d'alerta i indicadors del maltractament infantil


En aquest curs, de caràcter teoricopràctic, es donen a conèixer i s'analitzen les situacions de sospita o de certesa de maltractament infantil.

La formació se centra en els signes d'alerta i els indicadors de maltractament en les seves diverses tipologies (maltractament físic, emocional, prenatal, per negligència, d'abús sexual...), que els professionals de diversos àmbits d'actuació (salut, educació, serveis socials, cossos de seguretat, sistema judicial...) i els serveis i professionals que formen part del sistema de protecció a la infància i l'adolescència de Catalunya han d'identificar.

Els signes d'alerta són aquelles circumstàncies o condicions que fan reflexionar el professional sobre les possibles contradiccions o no concordança amb un procés d'accident o de pèrdua de salut de l'infant. La combinació de signes d'alerta amb factors de risc pot ajudar a detectar una possible situació de maltractament. En canvi, els indicadors de maltractament són els fets, les conductes i els símptomes que assenyalen la presència de maltractament infantil.

Es presentaran experiències de bones pràctiques de detecció de maltractament infantil que podran ser útils per aplicar-les a la pròpia activitat professional.PROGRAMA

1. Definició de maltractament infantil i marc conceptual
2. Tipologia de maltractaments infantils i estudis a escala internacional, a l'Estat espanyol i a Catalunya
3. Marc legal de l'atenció i la protecció dels infants en situació de maltractament
4. El model ecològic de Jay Belsky sobre l'etiologia del maltractament infantil. Signes d'alerta i indicadors davant les situacions de sospita o de certesa de maltractament infantil. El Simulador del Mòdul de Suport a la Gestió del Risc com a eina de suport per als professionals
5. Detecció del maltractament infantil, i atenció i funcionament des dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç.
6. L'abordatge i l'atenció integral del maltractament infantil des de l'àmbit escolar. Les Comissions Socials als centres escolars.
7. L'abordatge i l'atenció integral del maltractament infantil des de l'àmbit sanitari.
8. Els equips funcionals d'experts i la distribució territorial de l'atenció de la violència sexual i el maltractament als infants
9. L'abordatge i l'atenció integral del maltractament infantil des de l'àmbit de la salut mental.
10. L'abordatge i l'atenció integral del maltractament infantil des dels cossos de seguretat (Mossos d'Esquadra). Els grups d'atenció a la víctima.


PROFESSORAT

Josep Maria Torralba Roselló, treballador social, doctor en Sociologia i professor de la Unitat de Formació i Recerca de Treball Social de la Facultat d'’Educació de la Universitat de Barcelona.


Marta Arranz Montull, doctora en Treball Social per la Universitat de Barcelona, treballadora social al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Les Corts-Sarrià i Sant Martí i professora de la Unitat de Formació i Recerca de Treball Social de la Facultat d’'Educació de la Universitat de Barcelona.


Francisco Javier Ramos del Corral, psicòleg clínic del Centre de Salut Mental Infanto-juvenil (CSMIJ) de Gavà, Fundació Orienta.


Sonia Domènech Grandoso, mossa d'’esquadra membre del Grup d'’Atenció a la Víctima de l'’Àrea Bàsica Policial del Prat de Llobregat.


Cristina Macías Borrás, treballadora social a la Unitat Funcional d’'Abusos al Menor de l'’Hospital Sant Joan de Déu.
PREUS

 • Públic general: 204.00€
 • Col·lectius amb descompte: 177.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Subscriptors del TRESC (TR3SC9UB)
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CMB56U9B)
 • Membres del club GenTMB (TMB45U9B)
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública (ACP23U9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 3 de maig de 2021 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació