Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2021

Prevenció i Intervenció de les seqüeles psíquiques en casos d'agressions sexuals

Prevenció i Intervenció de les seqüeles psíquiques en casos d'agressions sexuals


El curs pretén l'actualització i divulgació sobre la conceptualització de les violències sexuals com una de les violències masclistes més esteses i alhora més invisibilitzada. Tipificat com delicte penal contra els drets humans i que esdevé un factor de risc per la salut física i mental de les dones, l'agressió sexual a les dones forma part d'un programa de seguiment per a la prevenció i intervenció desenvolupat a l'Hospital Clínic.

Parlarem de les violències masclistes. Ens estendrem en les violències sexuals: concepte, prevalença, origen, tipus, context, l'impacte traumàtic sobre les víctimes supervivents amb riscos per la salut, per la salut mental i per la salut social. Analitzarem des d'una perspectiva de gènere les barreres sanitàries, jurídiques, socials i individuals que dificulten la recuperació, identificant conceptes erronis i pràctiques revictimizadores.

Exposarem el Model d'atenció integral d'atenció i recuperació de l'Hospital Clínic. Especificarem la participació interdisciplinària des de diferents professionals com són infermeria, treball social, ginecologia, infectologia, psiquiatria i medicina legal i forense. Analitzarem aspectes a tenir en compte en menors adolescents, en casos de violència sexual dins la parella, i els casos en què l'agressió sexual es produeix sota l'efecte de substàncies que disminueixen el nivell de consciència i impedeixen consentiment i fugida.PROGRAMA

1. Concepte i actualització. Què entenem per violències masclistes i violències sexuals? Prevalença, context i tipus de violència sexual
2. Impacte de l'experiència traumàtica en la salut i la salut mental
3. Model d'atenció integral a la violència sexual de l'Hospital Clínic
4. Inici de la recuperació. Atenció interdisciplinària en el servei d'urgències i continuïtat de l'atenció. Atenció al procés legal
5. Per què cal una intervenció de les seqüeles psíquiques. Trastorn d'estrès posttraumàtic: símptomes, signes i repercussions sobre el funcionament i la relació social.
6. Intervencions interdisciplinàries per la recuperació. Fases de la intervenció
7. Intervenció en població adolescent
8. Taula rodona sobre la importància del procediment judicial en la recuperació de la salut


PROFESSORAT

Alba Alfageme, psicòloga experta en violència masclista, professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona.

Lluïsa Garcia-Esteve, psiquiatra coordinadora del Programa TEPT-AGRESX de l'’Hospital Clínic.

Teresa Vallejo, infermera coordinadora Servei d’'Urgències de l'’Hospital Clínic.

Olga Puig, psicòloga clínica del Programa TEPT-AGRESX de l'’Hospital Clínic.

Belen Gallo, metgessa forense, subdirectora de l'’Institut de Medicina legal i forense.

Ester Garcia, advocada experta en violència sexual.
PREUS

  • Públic general: 73.00€
  • Col·lectius amb descompte: 62.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

  • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
    — Alumnat
    — Personal d'administració i serveis
    — Personal docent i investigador
    — Membres del Grup UB
    — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
    — Socis del col·lectiu Alumni UB
  • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
  • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
  • Subscriptors del TRESC (TR3SC9UB)
  • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CMB56U9B)
  • Membres del club GenTMB (TMB45U9B)
  • Socis de l'Associació Comunicació Pública (ACP23U9B)
  • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 3 de maig de 2021 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació