Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2022

Memòria i vigència d'Antonio Gramsci

Memòria i vigència d'Antonio Gramsci


Entre els dos-cents cinquanta autors més citats en el món de la literatura de tots els temps, només cinc són italians, i un és Antonio Gramsci. Sobre aquest teòric s'ha acumulat una inesgotable literatura crítica, que avui té més de vint mil títols en gairebé totes les llengües, mentre el seu pensament adquireix una difusió més gran i un aprofundiment cada cop més conscient.

Es tracta d'un autor que arribà a Catalunya a finals dels anys cinquanta del segle passat i que va irradiar amb el seu pensament nombrosos intel·lectuals i polítics de l'esquerra catalana a finals de segle. Així, per exemple, conceptes seus com ara classes subalternes o cultura popular van ser dominants en els mapes teòrics dels anys setanta i vuitanta. Avui, el pensament de Gramsci és central en el nostre panorama intel·lectual i polític. Sovint trobem que periodistes, polítics i intel·lectuals fan servir regularment conceptes com hegemonia, bloc dominant o grups socials subalterns.

Aquest curs ofereix una aproximació a l'obra i les idees de l'autor. Mirarem d'explicar el perquè de la vigència del seu pensament en els nostres dies, més enllà de possibles modes intel·lectuals.PROGRAMA

1. Presentació del curs
2. Perfil biogràfic d'Antonio Gramsci (1891-1937)
3. Recepció de Gramsci a Catalunya
4. Com es van escriure i com es llegeixen els Quaderns de la presó
5. La política de Gramsci, Maquiavel i el príncep modern
6. Gramsci i l'estudi de les classes subalternes i la cultura popular
7. Lectura gramsciana del fet nacional
8. Formulacions recents de l'ideari gramscià
9. Gramsci i les teories de la justícia


PROFESSORAT

Manuel Delgado Ruiz, professor del Departament d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona

Alejandro Fortuna, llicenciat en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona

Joan Tafalla, doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i fundador i president de l'Associació d'Estudis Gramscians de Catalunya

Carles Feixa, professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra

Giaime Pala, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat de Girona

Raül Digón, professor del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret de la Universitat de Barcelona

Juan Carlos García Lozano, politòleg investigador de la Universitat Nacional de Colòmbia

Fernando Zamorano, membre de l'Associació d'Estudis Gramscians de Catalunya

Iván Alvarado, professor del Departament d'Antropologia Social i Pensament Filosòfic Espanyol de la Universitat Autònoma de Madrid

David del Pino, investigador del Departament de Sociologia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid
PREUS

 • Públic general: 82.00€
 • Col·lectius amb descompte: 71.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 2 de maig de 2022 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació