Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2022

Mapes: cultures i història

Mapes: cultures i història


Un recorregut per la cartografia

Els mapes són un dels productes culturals més complexes i interessants creats per la humanitat. Abasten des de qüestions científiques i tècniques fins a d'altres de caràcter lingüístic i artístic. Els primers mapes són anteriors al llenguatge escrit i la seva evolució constitueix un reflex de la història de les societats i civilitzacions que els han generat. El fet que la seva producció hagi respost a diferents necessitats (militars, fiscals, planificació, navegació...) ha fet que existeixi una gran diversitat de documents cartogràfics (mapes topogràfics, plànols cadastrals, plànols urbanístics, cartes de navegació, mapes geològics ...). Uns documents que han estat obra de persones de professions molt diverses (geògrafs, enginyers militars, arquitectes...), així com d'iniciatives individuals o d'institucions privades o públiques.

En aquest curs s'intentarà oferir una visió àmplia i diversa de la història de la cartografia des de l'antiguitat clàssica, fins a finals del segle XIX. L'objectiu és oferir als participants un coneixement general de la història de la cartografia, al mateix temps que explicar amb cert detall alguns capítols d'aquesta evolució com seria el cas de les cartes portolanes medievals, els grans treballs geodèsics i topogràfics duts a terme des del segle XVII per diferents estats europeus per dotar-se d'una bona cartografia topogràfica nacional o la cartografia realitzada per l'Església catòlica a l'Amazònia peruana al segle XVIII.PROGRAMA

1. El naixement del món en la cartografia antiga
2. Cartografia eclesiàstica a Espanya (segles XVI-XIX)
3. El domini dels rius: la cartografia hídrica de Catalunya (segles XVIII-XIX)
4. Les primeres sèries cartogràfiques nacionals a l'Europa Occidental
5. La cartografia militar de les ciutats espanyoles (segles XVIII-XIX)
6. La conquesta de la tercera dimensió: el Lever nivelé de la place de Barcelone (1823-1827)
7. Mapes de l'Amazònia peruana a la segona meitat del segle XVIII: obres de l'Església
8. La cartografia catalana medieval: cartes portolanes i mapamundis
9. Visita a la Cartoteca de Catalunya (ICGC)
10. Empreses cartogràfiques privades a l'Espanya de la segona meitat del segle XIX


PROFESSORAT

Jesús Burgueño, professor del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida.

Joan Capdevila, membre del Grup d'Estudis d'Història de la Cartografia.

Meritxell Gisbert, professora del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Francesc Nadal, professor del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona.

Carme Montaner, cap de la Cartoteca de Catalunya de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

José Ignacio Muro, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili.

Ramon Pujades, membre del Museu d'Història de Barcelona.

Bárbara Polo, professora del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida.

Noelia Ramos, membre de la Cartoteca de Catalunya de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

José Luis Villanova, professor del Departament de Geografia de la Universitat de Girona.
PREUS

 • Públic general: 204.00€
 • Col·lectius amb descompte: 177.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 2 de maig de 2022 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació