Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2022

Lluites d'ahir i d'avui. Deu reivindicacions per pensar el present

Lluites d'ahir i d'avui. Deu reivindicacions per pensar el present


«La llibertat no baixarà al poble, és el poble qui ha de pujar cap a la llibertat». En temps de crisi i de retallades de drets i llibertats, aquesta frase gravada a la tomba de la filòsofa anarquista Emma Goldman ens recorda que cap dret no s'ha assolit demanant permís, sinó després d'una lluita continuada i no exempta d'entrebancs.

Aquest curs és una aproximació històrica i filosòfica a deu processos de lluita que, per la seva varietat i complexitat, ens permeten reflexionar entorn d'aspectes tan rellevants com el dret a la propietat, la llibertat d'expressió, la tolerància religiosa, el feminisme o l'activisme animalista. Ho farem a través de testimonis originals de l'època i mirant d'extreure'n lliçons per al present, sense caure en l'anacronisme o la simplificació.PROGRAMA

1. «La terra és un tresor comú»: resistències al capitalisme agrari a l'Anglaterra del segle XVII
2. «Condemnes sense fonament jurídic»: Christian Thomasius i la condemna de bruixes a l'Alemanya preil·lustrada
3. «Tots els homes són germans?»: l'estigmatització del judaisme a l'Europa il·lustrada
4. «Educar les dones com a éssers humans»: Una vindicació dels drets de la dona (1791) de Mary Wollstonecraft
5. «Temps de sembra»: Rosa Luxemburg i l'agitació per la república
6. «Els bolxevics culturals»: llibertat artística i art degenerat
7. «El teu cos et pertany»: la lluita per la legalització de l'avortament a l'Alemanya d'entreguerres
8. «El lliure comerç de les idees»: llibertat d'expressió als Estats Units d'entreguerres
9. «Cap tradició per sobre de la raó»:activisme en l'àmbit dels animals utilitzats per l'entreteniment
10. «Stop ramaderia intensiva». Fonaments de la lluita animalista i socioambiental contra la ramaderia industrial


PROFESSORAT

David Guerrero, investigador del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona i membre de la revista «Sin Permiso».

Andrea Pérez, investigadora del Departament de Filosofia i membre del Seminari Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona.

Guillem Sales Vilalta, investigador del Departament de Filosofia i membre del grup d'investigació Aporia.

Rocío Thovar, investigadora del Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona i membre del grup d'investigació Carenet de la Universitat Oberta de Catalunya.
PREUS

 • Públic general: 204.00€
 • Col·lectius amb descompte: 177.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 2 de maig de 2022 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació