Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2019

La lingüística forense: la sociolingüística per resoldre crims

La lingüística forense: la sociolingüística per resoldre crims


La lingüística forense és una disciplina amb un gran recorregut en el món anglosaxó però poc coneguda al nostre país. Aquesta branca especialitzada de la lingüística aplicada, a mig camí entre els segles XX i XXI, requereix una formació molt específica que es fonamenta en la sociolingüística, concretament en la variació en el grup i en l'individu, i en l'àmbit forense.

L'objectiu principal d'aquest curs és donar a conèixer la lingüística forense, un dels camps de la sociolingüística d'aplicació més directa. Partint de la sociolingüística i de les seves teories i metodologies principals, s'aprofundeix en l'anàlisi del discurs, la sintaxi i la pragmàtica. S'analitzen casos polítics i sentències actuals per conèixer la seva vessant forense i per, a la vegada, demostrar la repercussió que pot arribar a tenir en la societat el treball d'un lingüista forense.

Així doncs, el curs es presenta des d'una vessant pràctica però fonamentada en unes bases teòriques sòlides. Els eixos temàtics del curs són:
— introducció a la sociolingüística i, concretament, al variacionisme
— principals variables sociolingüístiques
— metodologia sociolingüística
— la lingüística forense: una aplicació pràctica del treball de camp sociolingüísticPROGRAMA

1. Introducció a la sociolingüística i al variacionisme
2. Metodologia variacionista i anàlisi de corpus
3. La lingüística forense com a subdisciplina de la sociolingüística
4. La lingüística forense avui: casos pràctics I
5. La lingüística forense avui: casos pràctics II


PROFESSORAT

Coordinadors:

Cristina Illamola i Gómez, professora del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona.

Professorat:

Cristina Illamola i Gómez, professora del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona.

Sheila Queralt, directora del Laboratorio SQ - Lingüistas Forenses.

Roser Giménez, pèrit i coordinadora acadèmica del Laboratorio SQ - Lingüistas Forenses.

Núria Gavaldà, professora de l'Àrea de Filologia Anglesa de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinadora del Departament d'R+D+I de Lingüística Forense del Laboratorio SQ - Lingüistas Forenses.
PREUS

 • Públic general: 199.00€
 • Col·lectius amb descompte: 173.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
   
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Subscriptors del Club Vanguardia (SLV89U9B)
 • Subscriptors del TRESC (TR3SC9UB)
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CMB56U9B)
 • Membres del club GenTMB (TMB45U9B)
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública (ACP23U9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dijous 2 de maig i finalitza el mateix dia de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs o en persona en una de les diverses seus de l’Àrea de Formació Complementària.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula.

El dret de desistiment no serà aplicable si el curs ha iniciat o si ha estat executat, de conformitat amb el que estableix l'art. 103. a) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’AFC.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

Els Juliols es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un nombre mínim d’alumnes matriculats.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.AJUTS I BEQUES

Nombre i quantitat dels ajuts: la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració d’Acciona, ha convocat 30 ajuts adreçats als seus estudiants de grau, màster o doctorat matriculats durant el curs 2018-2019. L’ajut consisteix en una subvenció de 74,50 euros per fer un curs d’Els Juliols de 20 hores.

Els tràmits per rebre l’ajut són els següents:

 • Matricular-se en un curs d’Els Juliols de 20 hores de durada, entre el 2 de maig i el 3 de juny.
 • Emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita des de la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (Beques de col·laboració, Pavelló Rosa) i a la seu electrònica, i presentar l’imprès normalitzat en qualsevol registre de la UB del 2 de maig al 3 de juny de 2019.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, Beques i Ajuts de l’Estudiant publicarà la resolució de la convocatòria i tramitarà els ajuts corresponents.

Més informació: bases de la convocatòria

Amb la col·laboració de:

Acciona


Més informació