Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2022

Geotèrmia, energia de futur

Geotèrmia, energia de futur


L'energia geotèrmica és una tècnica mil·lenària que consisteix a aprofitar la calor del subsol terrestre per a la producció d'electricitat i calor. Podrà veure's que no existeix una única i homogènia geotèrmia, sinó que s'engloba des de la geotèrmia d'alta temperatura, capaç de generar vapor i, per consegüent, electricitat, i la de mitjana i baixa temperatura, per a usos industrials i terapèutics, fins a la geotèrmia de molt baixa entalpia, aprofitable per a la climatització acoblada a una bomba de calor. Aquesta última, que també es qualifica de geotèrmia de superfície, pot representar una font molt interessant en el context de la transició energètica, creant una calor descarbonitzada de manera sostenible, ja que la calor del subsol és constant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Quan en una àrea geogràfica concreta es donen determinades condicions geològiques i geotèrmiques favorables perquè es puguin explotar de manera econòmica els recursos geotèrmics del subsol, es diu que allí existeix un jaciment geotèrmic.

Aquest curs mostra una introducció a l'energia geotèrmica, les seves principals ocupacions i explotació i una visió del seu estat actual i futur.PROGRAMA

1. Introducció a la geotèrmia. Terra com a font de calor. Diferents tipus de jaciments geotèrmics. Mètodes d'exploracions geotèrmiques
2. Caracterització i avaluació de reservoris geotèrmics profunds (potencial geotèrmic i propietats tèrmiques de roques i fluids).
3. Pràctica professional de la geotèrmia: tecnologia de la bomba de calor geotèrmica.
4. Caracterització i avaluació d'instal·lacions de geotèrmia somera amb el nou programari lliure Geo-SIV de l'ICGC. Les possibilitats de l'energia geotèrmica superficial i profunda a Catalunya.


PROFESSORAT

Mahjoub Himi Benomar, professor del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la Universitat de Barcelona.

Enrique Gómez Rivas, investigador del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la Universitat de Barcelona.

Albert Pujadas, coordinador del grup de treball de geotèrmia del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i director tècnic de QUALI Geotèrmia.

Ignasi Herms, cap de l'àrea de Recursos Geològics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
PREUS

 • Públic general: 82.00€
 • Col·lectius amb descompte: 71.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 2 de maig de 2022 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació