Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2022

Gènere i salut mental

Gènere i salut mental


Aquest curs té l'objectiu de descriure les diferències entre homes i dones en la salut mental amb una perspectiva de gènere i des d'una visió biopsicosocial. Es descriuran les diferències de gènere en la psicopatologia en general per a posteriorment entrar al detall en aspectes rellevants de salut com són la imatge corporal i conducta alimentaria, el consum de substàncies i les conductes autolesives. Així mateix, s'abordaran temes específics i complexos com la idealització de la maternitat i com s'aborda aquesta per part de dones amb patologia mental i l'impacte de la violència masclista envers les dones en diferents àmbits: obstètric, de parella o l'abús sexual.

El curs pretén aportar una visió global dels aspectes diferencials en la salut mental des d'una perspectiva de gènere i de l'impacte tant dels medis com de la societat en la salut de les dones. El coneixement d'aquestes diferències aporta una millora tant en la detecció com en l'atenció a la salut de les persones.PROGRAMA

1. Perspectiva de gènere, salut i salut mental
2. Inauguració de la Universitat d'Estiu de les Dones
3. Psicopatologia i gènere. Quins trastorns mentals predominen en les dones?
4. Imatge corporal i trastorns de l'alimentació: una qüestió de gènere
5. Trastorns mentals en la gestació i el postpart: maternitats silenciades
6. Què aporta la perspectiva de gènere en l'abordatge del consum de drogues
7. Suïcidi, conducta suïcida i gènere
8. Impacte de la violència masclista en la salut mental de les dones
9. Cloenda del curs: "Dones en primera persona"
10. Clausura de la Universitat d'Estiu de les Dones


PROFESSORAT

Mittzy Arciniega Cáceres, investigadora del Projecte MediaCorp de la Universitat Pompeu Fabra.

Lluïsa Garcia-Esteve, psiquiatra de la Unitat de Salut Mental Perinatal i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Estel Gelabert Arbiol, professora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Grup de Psicopatologia i Gènere.

Anna Plaza Estradé, coordinadora del Programa d'Intervenció en Crisi i Prevenció del Suïcidi de la Dreta Eixample i Guinardó.

Alba Roca Lecumberri, cap de la Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Sara Mansilla, psiquiatra i membre del programa d'Intervenció en Crisi i Prevenció del Suïcidi de la Dreta Eixample i Guinardó.

Lidia Segura Garcia, psicòloga, membre de la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya.

Eva Solé i Roige, psiquiatra de la Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Susana Subirà Àlvarez, psiquiatra del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Grup de Psicopatologia i Gènere.

Anna Torres Gimenez, psicòloga especialista en Trauma i Violència Masclista de la Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Mercé Torrentallé, representant de la Xarxa Estatal de Dones de Salut Mental Espanya i membre de la Federació de Salut Mental de Catalunya
PREUS

 • Públic general: 204.00€
 • Col·lectius amb descompte: 177.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 2 de maig de 2022 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Patrocini i col·laboració

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:


Més informació