Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2022

Com podem generar energia a la ciutat?

Com podem generar energia a la ciutat?


Propostes de transició justa per generar energia en entorns urbans

Ens trobem en un moment de transformació del model energètic. Les ciutats, grans consumidores d'energia, s'han de convertir en productores d'energia elèctrica. La transició energètica ha de ser justa i ha d'involucrar els principals consumidors d'energia també en la seva producció. Però també ha de ser eficient i contribuir a reduir el cost i el preu de l'energia.

En aquest curs analitzarem quines són les diferents estratègies per reduir el consum energètic i per incrementar la producció d'energia renovable de forma distribuïda. En veurem exemples aplicats tant en espais públics com privats, per exemple en edificis industrials, residencials o de serveis.

Finalment, coneixerem algunes iniciatives per fomentar la generació d'energia promogudes per entitats públiques i privades, i així aprendrem de la seva experiència, n'entendrem les dificultats, abordarem possibles solucions i avaluarem els resultats obtinguts.PROGRAMA

1. La producció d'energia a les ciutats i els objectius en l'horitzó 2030
2. La generació d'energia a l'espai públic i en equipaments públics
3. La generació energètica en polígons industrials i grans infraestructures
4. Autoconsum compartit i comunitats energètiques locals
5. Les comunitats energètiques dels edificis
6. L'impacte de l'usuari en el consum energètic dels edificis
7. Sostenibilitat energètica i economia circular
8. La generació eòlica marina: una alternativa viable?
9. El Mecanisme per a l'Energia Sostenible de Barcelona (MES Barcelona) com a eina per produir energia als terrats de la ciutat


PROFESSORAT

Ester Coma Bassas, responsable del projecte PRIMA de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya.

Javier Duarte Blanco, cap de l'Oficina Tècnica de Gestió de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Josep Porta Sabaté, gestor energètic de la Fundació Sant Tomàs.

Xavier Sabaté, president de la comissió de treball Logistics Green New Deal de Barcelona Centre Logístic.

Cristina Castells, directora de l'Agència local d'Energia de Barcelona.

Javier Burón, gerent d'habitatge i rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona.

Daniel Davi Arderius, investigador de l'Institut d'Economia de Barcelona.

Climent Molins, professor del Departament d'Enginyera Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Miquel Rodríguez, comissionat de l'Agenda 2030 a l'Ajuntament de Barcelona.
PREUS

 • Públic general: 204.00€
 • Col·lectius amb descompte: 177.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 2 de maig de 2022 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació