Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2019

Cannabinoides i alimentació

Cannabinoides i alimentació


Els canvis legislatius que s'estan produint en diversos països respecte a l'ús dels cannabinoides, així com el gran avenç del coneixement sobre els seus efectes biològics i l'interès de la indústria farmacèutica i alimentària en la seva possible aplicació, fan que aquest tema sigui d'actualitat i d'indubtable interès tant per a un públic especialitzat com per al públic en general.

En aquest curs abordarem aspectes botànics i farmacològics per conèixer millor les plantes que produeixen cannabinoides i els principals components d'aquesta família de compostos bioactius. A més, analitzarem la relació entre els cannabinoides d'origen vegetal i els endocannabinoides, i estudiarem l'estructura i les principals funcions fisiològiques del sistema endocannabinoide fent un èmfasi especial en els seus efectes sobre el comportament alimentari i la percepció sensorial. Tot plegat, amb l'objectiu d'entendre millor l'aplicació dels cannabinoides al tractament de patologies que causen alteracions en la conducta alimentària, el paper dels endocannabinoides en l'establiment del patró alimentari i en la resposta causada pel consum de l'anomenat menjar reconfortant (comfort food) i, finalment, l'interès d'incloure'ls en la formulació de noves begudes o aliments.PROGRAMA

1. Breu introducció a la història dels cannabinoides
2. Cannabinoides d’origen vegetal
3. Endocannabinoides i el sistema endocannabinoide
4. Principals efectes dels cannabinoides i endocannabinoides en el sistema nerviós
5. Cannabinoides, endocannabinoides, conducta alimentària i control de la ingesta
6. Els cannabinoides en el tractament de les alteracions de la ingesta alimentària
7. Paper dels cannabinoides i endocannabinoides en la percepció sensorial i els circuits de recompensa. Efecte del menjar reconfortant (comfort food)
8. Presentació de casos clínics que il·lustren l’efecte dels cannabinoides en el tractament d’alteracions de la ingesta alimentària
9. Cannabinoides i endocannabinoides en els aliments
10. Cannabinoides i endocannabinoides com a nutracèutics i la seva utilització en la preparació d’aliments, begudes o complements alimentaris


PROFESSORAT

Coordinador:

Juan José Moreno Aznárez, Professor del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de la Universitat de Barcelona, i representant acadèmic de l'Institut de Nutrició i Seguretat Alimentària.

Professorat:

Juan José Moreno Aznárez, Professor del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de la Universitat de Barcelona, i representant acadèmic de l'Institut de Nutrició i Seguretat Alimentària.

Roser Vila Casanovas, Professora del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica de la Universitat de Barcelona.

Ester Aso Pérez, Professora del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Universitat de Barcelona.

Ernesto Tarragon Cros, Professor del Departament de Psicobiologia i Metodologia en Ciències del Comportament de la Universitat Complutense de Madrid.

Mariano García de Palau, portaveu de l'Observatori Espanyol del Cànnabis Medicinal.
PREUS

 • Públic general: 199.00€
 • Col·lectius amb descompte: 173.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
   
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Subscriptors del Club Vanguardia (SLV89U9B)
 • Subscriptors del TRESC (TR3SC9UB)
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CMB56U9B)
 • Membres del club GenTMB (TMB45U9B)
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública (ACP23U9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dijous 2 de maig i finalitza el mateix dia de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs o en persona en una de les diverses seus de l’Àrea de Formació Complementària.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula.

El dret de desistiment no serà aplicable si el curs ha iniciat o si ha estat executat, de conformitat amb el que estableix l'art. 103. a) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’AFC.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

Els Juliols es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un nombre mínim d’alumnes matriculats.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.AJUTS I BEQUES

Nombre i quantitat dels ajuts: la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració d’Acciona, ha convocat 30 ajuts adreçats als seus estudiants de grau, màster o doctorat matriculats durant el curs 2018-2019. L’ajut consisteix en una subvenció de 74,50 euros per fer un curs d’Els Juliols de 20 hores.

Els tràmits per rebre l’ajut són els següents:

 • Matricular-se en un curs d’Els Juliols de 20 hores de durada, entre el 2 de maig i el 3 de juny.
 • Emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita des de la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (Beques de col·laboració, Pavelló Rosa) i a la seu electrònica, i presentar l’imprès normalitzat en qualsevol registre de la UB del 2 de maig al 3 de juny de 2019.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, Beques i Ajuts de l’Estudiant publicarà la resolució de la convocatòria i tramitarà els ajuts corresponents.

Més informació: bases de la convocatòria

Amb la col·laboració de:

Acciona


Patrocini i col·laboració

Amb la col·laboració de:


Més informació