Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2019

Bones pràctiques per detectar el maltractament infantil i intervenir-hi

Bones pràctiques per detectar el maltractament infantil i intervenir-hi


En aquest curs, de perfil teoricopràctic, es donen a conèixer i s'analitzen diverses situacions de sospita o certesa de maltractament infantil. Alhora s'ofereixen pautes, criteris tècnics i eines aplicables a l'activitat professional per detectar aquestes situacions i intervenir-hi.

Es presentaran experiències de bones pràctiques des de diversos àmbits d'actuació, serveis i professionals.PROGRAMA

1. Definició i marc conceptual del maltractament infantil
2. Tipus de maltractaments infantils i estudis a escala internacional, a l'Estat espanyol i a Catalunya
3. Marc legal sobre l'atenció i la protecció dels infants en situació de maltractament
4. El model ecològic sobre l'etiologia del maltractament infantil de Jay Belsky. Criteris tècnics davant les situacions de sospita o certesa de maltractament infantil. El Simulador del Mòdul de Suport a la Gestió del Risc com a eina de suport per als professionals
5. Protocols i eines sectorials de coordinació per a l'abordatge del maltractament infantil. El diagrama de fluxos i circuïts en l'àmbit educatiu per a la seva detecció i intervenció
6. Detecció del maltractament infantil, i atenció i funcionament des dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
7. Les comissions socials als centres escolars: espais de treball compartit
8. Protocols i eines territorials de coordinació per a l'abordatge del maltractament infantil. El Protocol de maltractament i treball en xarxa del Prat de Llobregat
9. Protocols i eines de detecció i intervenció en el maltractament infantil des de l'àmbit sanitari
10. L'abordatge i l'atenció integral del maltractament infantil des de l'àmbit sanitari. L'experiència de la Unitat Funcional d'Atenció als Abusos Sexuals i als Maltractaments a Menors


PROFESSORAT

Professorat:

Josep Maria Torralba Roselló, treballador social, doctor en Sociologia i professor de la Unitat de Formació i Recerca de Treball Social de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.

Marta Arranz Montull, graduada en Treball Social i doctora per la Universitat de Barcelona, treballadora social als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç de Les Corts-Sarrià i Sant Martí, i professora associada de la Unitat de Formació i Recerca de Treball Social de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.

Marta Montiel Arbós, treballadora social de l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicològica del Prat de Llobregat i professora associada de la Unitat de Formació i Recerca de Treball Social de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.

Sonia Domènech Grandoso, mosso d'esquadra membre del Grup d'Atenció a la Víctima de l'Àrea Bàsica Policial del Prat de Llobregat.

Cristina Macías Borrás, treballadora social de la Unitat Funcional d'Atenció als Abusos Sexuals i als Maltractaments a Menors de l'Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu.
PREUS

 • Públic general: 199.00€
 • Col·lectius amb descompte: 173.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
   
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Subscriptors del Club Vanguardia (SLV89U9B)
 • Subscriptors del TRESC (TR3SC9UB)
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CMB56U9B)
 • Membres del club GenTMB (TMB45U9B)
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública (ACP23U9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dijous 2 de maig i finalitza el mateix dia de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs o en persona en una de les diverses seus de l’Àrea de Formació Complementària.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula.

El dret de desistiment no serà aplicable si el curs ha iniciat o si ha estat executat, de conformitat amb el que estableix l'art. 103. a) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’AFC.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

Els Juliols es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un nombre mínim d’alumnes matriculats.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.AJUTS I BEQUES

Nombre i quantitat dels ajuts: la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració d’Acciona, ha convocat 30 ajuts adreçats als seus estudiants de grau, màster o doctorat matriculats durant el curs 2018-2019. L’ajut consisteix en una subvenció de 74,50 euros per fer un curs d’Els Juliols de 20 hores.

Els tràmits per rebre l’ajut són els següents:

 • Matricular-se en un curs d’Els Juliols de 20 hores de durada, entre el 2 de maig i el 3 de juny.
 • Emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita des de la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (Beques de col·laboració, Pavelló Rosa) i a la seu electrònica, i presentar l’imprès normalitzat en qualsevol registre de la UB del 2 de maig al 3 de juny de 2019.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, Beques i Ajuts de l’Estudiant publicarà la resolució de la convocatòria i tramitarà els ajuts corresponents.

Més informació: bases de la convocatòria

Amb la col·laboració de:

Acciona


Patrocini i col·laboració

Amb el suport de:


Més informació