Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2021

Atenció plena (Mindfulness) per millorar la qualitat de vida durant l'envellimentt

Atenció plena (Mindfulness) per millorar la qualitat de vida durant l'envellimentt


Actualment, nombroses dades del camp de la neurociència descriuen els efectes beneficiosos de l'atenció plena en l'envelliment. En aquest curs explicarem la recerca que s'ha dut a terme fins ara en el camp de la neurociència sobre la deterioració cognitiva i l'atenció plena, per aprofundir després en diverses pràctiques que afavoreixen el desenvolupament de l'atenció plena i la reducció de l'estrès durant l'envelliment. També integrarem altres pràctiques de cura de la salut i del benestar basades en l'evidència mèdica.

Es tracta d'un curs pràctic i experiencial encaminat a dotar dels coneixements i de les pràctiques necessàries per millorar la qualitat de vida. Una part important del curs consisteix a practicar la meditació i l'atenció plena. No cal haver meditat abans, però és essencial assistir al curs amb la intenció de meditar i de practicar a classe durant tots els dies del curs.PROGRAMA

1. Neurobiologia de l'estrès, epigenètica i la seva relació amb l'envelliment.
2. Neurofisiologia de la meditació i els mecanismes de regulació emocional.
3. Neurociència contemplativa i els beneficis del Ioga i la Meditació.
4. Bases neurobiològiques de l'envelliment normal i la deterioració cognitiva associada.
5. Tractaments no farmacològics en la malaltia d'Alzheimer. Estudi longitudinal Canàries: Assaig clínic aleatori comparatiu sobre l'eficàcia de l'atenció plena.
6. Bases neurobiològiques del programa d'estimulació cognitiva basades en l'atenció plena (MBAS –Mindfulness Based Alzheimer Stimulation) i la seva aplicació.
7. Atenció plena (Mindfulness) en la vida quotidiana I: pautes i pràctiques per a l'entrenament en el dia a dia. Entrenament de l'atenció focalitzada i oberta. Reducció de l'estrès i de l'ansietat.
8. Atenció plena (Mindfulness) en la vida quotidiana II: pautes i pràctiques per a l'entrenament en el dia a dia. Entrenament de l'atenció focalitzada i oberta.
9. Atenció plena (Mindfulness) en la vida quotidiana III: entrenament de l'amor benvolent i de la compassió.
10. Atenció plena (Mindfulness) en la vida quotidiana IV: autoregulació emocional i entrenament de les emocions positives.


PROFESSORAT

Alejandra Sánchez Yagüe, instructora acreditada del programa de reducció de l'estrès basat en l'atenció plena (MBSR) del Centre Mèdic de la Universitat de Massachusetts i directora del programa MBSR a l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona

Domingo Jesús Quintana Hernández, neuropsicòleg i doctor en Psicologia Clínica, professor de Neuropsicologia a la Universitat Internacional de La Rioja i investigador associat al grup Mindfulness i Salut de la Universitat de La Laguna

Antoni Cañete Ramírez, biòleg i doctor en neurociència.
PREUS

 • Públic general: 204.00€
 • Col·lectius amb descompte: 177.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Subscriptors del TRESC (TR3SC9UB)
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CMB56U9B)
 • Membres del club GenTMB (TMB45U9B)
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública (ACP23U9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 3 de maig de 2021 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació