Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2022

Atenció plena (mindfulness) per al benestar emocional

Atenció plena (mindfulness) per al benestar emocional


Aquest curs es basa en la definició de salut de l'Organització Mundial de la Salut: la descriu com un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només com l'absència d'afeccions o malalties. L'atenció plena (mindfulness) ens ajuda a aquesta comprensió global i integradora de la salut.

Actualment, disposem de nombrosos casos que descriuen els efectes beneficiosos de l'atenció plena (mindfulness) i de les pràctiques cos-ment, que alhora ajuden a promoure hàbits saludables i de benestar emocional.

En aquest curs, s'explicarà la base teòrica de la pràctica meditativa, el ioga i el control de la respiració, així com dels hàbits saludables. D'aquesta manera, al llarg de les sessions s'anirà aprofundint en diversos aspectes que afavoriran el desenvolupament de l'atenció plena i la reducció de l'estrès. A més, s'hi integraran altres recursos per a la cura del benestar emocional. Es tracta d'un curs enfocat a dotar dels coneixements i de les pràctiques necessàries per millorar l'autoconeixement i la qualitat de vida.PROGRAMA

1. Teories sobre la neurobiologia de l'estrès, l'epigenètica i la neurofisiologia de la comunicació interna
2. Hipòtesis sobre correlats i associacions que es produeixen al cervell gràcies a la contemplació, el ioga i la meditació
3. Hipòtesis sobre correlats i associacions que es produeixen al cervell gràcies a la intel·ligència emocional i l'escolta atenta
4. Empatia i resiliència com a recursos emocionals
5. Orígens de l'atenció plena. Programes i aplicacions terapèutiques I
6. Programes i aplicacions terapèutiques II
7. Programes i aplicacions terapèutiques III
8. Programes i aplicacions terapèutiques IV
9. El tractament del dolor i el patiment físic i emocional
10. Atenció plena interpersonal i aspecte social de la consciència plena


PROFESSORAT

Toni Cañete Ramírez, investigador del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre de l'equip de Mindtraining i instructor de ioga.

Alejandra Sánchez Yagüe, directora de Mindtraining.

Mari Carmen Martín Muñoz, psicòloga experta en teràpia cognitivosocial per la Universitat de Barcelona i professora del Departament de Psicologia Social i Quantitativa d'aquesta mateixa universitat.
PREUS

 • Públic general: 204.00€
 • Col·lectius amb descompte: 177.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte, aquest s'haurà d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matricula, cap descompte serà aplicat.

A l'inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en què l'interessat ha d'indicar el codi de descompte del col·lectiu al que pertany. Els codis són:

 • Col·lectiu UB (MUB90U9B)
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
 • Comunitat IL3-UB (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents)
 • Subscriptors de l'ARA (SDARAU9B)
 • Usuaris de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de les Biblioteques de Barcelona amb carnet (UBB12U9B)MATRÍCULA

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dilluns 2 de maig de 2022 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant el botó Matrícula en la fitxa de cada curs.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3 - UB, només hauràs d'introduir el teu nom d’usuari i contrasenya:

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes d'Els Juliols o d’altres programes de la Universitat de Barcelona diferents dels d’IL3), registra’t per a poder iniciar el procés de matrícula com a nou alumne d’IL3.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Col·lectius amb descompte

Els codis descompte es mostren a l'apartat anterior 'Col·lectius amb descompte'. Caldrà indicar-lo durant el procediment de matriculació.

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l'import de la matrícula. Si aquest és el cas, cal indicar en el formulari de matrícula les dades de l'empresa, a la qual se li enviarà directament la factura.

Donat que el pagament ja el farà l'empresa indicada, és important que l'alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

DESISTIMENT DE LA MATRÍCULA

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de la matrícula sempre que el curso no hagi començat.

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, cal omplir i enviar el formulari de desistiment a admisiones@il3.ub.edu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.


Més informació