Termes legals - POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, des d'ara RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de dades i Garantia de Drets Digitals ( LOPDGDD) pel qual se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

- Remetre comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, sempre que hagin sigut autoritzades prèviament. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
- Realitzar estudis sobre la informació facilitada.
- Gestionar la matrícula de l'interessat. La gestió de la matrícula significa la realització de totes les gestions administratives que siguin necessàries a tal fi, com l'accés, on es revisa la documentació que aporta l'estudiant perquè la validació que ha d'efectuar l'INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (inclòs Els Juliols UB i Gaudir UB) sigui correcta; l'atenció, on es faciliten i es posen a la disposició de l'estudiant els canals de comunicació amb l'INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (inclòs Els Juliols UB i Gaudir UB), seguiment de la impartició i la certificació, on s'habiliten i es gestionen la possibilitat de l'estudiant de poder demanar certificacions relatives al seu expedient i la posada a la disposició de l'estudiant del Campus Virtual, així com la reclamació de pagaments.
- Gestionar l'enviament d'informació o articles sobre bones i noves pràctiques, fins i tot per via electrònica, relacionats amb l'ocupació i per a debatre, investigar i aprofundir en l'àmbit del talent, fomentant el talent creatiu i innovador a través d'entrevistes, sessions presencials i recomanacions, així com per convidar-lo a participar en aquestes activitats i per posar-lo en contacte amb les persones i empreses que puguin ser del seu interès en matèria d'ocupació o per ofertes de feina i/o pràctiques que les mateixes puguin oferir.
- No es tractaran les seves dades personals amb cap altra finalitat que les descrites aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Legitimació del tractament: La base legal per al tractament és el consentiment de l'interessat i, si s'escau, l'execució del contracte derivada de la prestació del servei que ens sol·licita, així com el compliment d'obligacions legals que comporten un tractament de dades personals.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i, quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes.

Lloc on es guarda la informació: La informació proporcionada es guarda en els servidors de l'INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors al territori de la Unió Europea o estiguin emparats per Privacy Shield.

Comunicació de les dades: Les dades facilitades es poden cedir a la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB), empreses encarregades del tractament de dades (com a proveïdors de serveis: serveis d'enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d'audiències similars, etc.). També es poden produir transferències internacionals d'acord amb el règim d'autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent.

Drets que assisteixen a l'Usuari:

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Adreça postal: C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona.
Correu electrònic: bbdd@il3.ub.edu
Delegat de protecció de dades: dpd@il3.ub.edu

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 del RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.