Intranet de l’alumnat

Aquest espai és exclusiu per a l’alumnat d'Els Juliols. Des de la Intranet podreu:

1. Consultar i descarregar-vos documentació en format electrònic que el/la coordinador/a o el professorat del curs consideri convenient fer arribar a l’alumnat.
2. Consultar les dades personals d’assistència al curs.
3. Consultar si heu obtingut el certificat i, en cas afirmatiu, el lloc, el període i l'horari de lliurament.

NOTA: La contrasenya apareix al full de confirmació de matrícula.