Més informació

generic

Informació dels cursos

Els Juliols són els cursos d’estiu de la Universitat de Barcelona.

Tracten temes d’actualitat, d’interès social i de referència des d’una perspectiva multidisciplinària i crítica, i abracen diversos àmbits de coneixement: arts i humanitats, ciències socials, ciències naturals i de la salut, i recursos i estratègies.

SEU DELS CURSOS

La seu dels cursos és l’edifici més emblemàtic de la Universitat de Barcelona: l’Edifici Històric, d’Elies Rogent. Però, a més, en el marc d’una ja llarga col·laboració amb alguns municipis i institucions de l’entorn de Barcelona, alguns cursos tenen lloc en altres seus i poblacions, com ara Badalona, Cornellà, L’Hospitalet de Llobregat, Montmeló, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, Terrassa i Vilafranca.

PÚBLIC A QUI S'ADRECEN ELS CURSOS

Els cursos d’Els Juliols poden interessar a qualsevol persona, i per tant estan oberts a tothom. Per poder participar-hi no cal complir cap requisit.

DURADA I CALENDARI

Els cursos d’Els Juliols són de curta durada (20 h ,16 h, 12 h o 8 h) i es duen a terme al juliol en horaris de matí o tarda. Cal consultar les dates del curs en cada cas.

IDIOMA

L’idioma en què s’imparteixen els cursos apareix publicat al programa. En el cas que alguna sessió s’imparteixi en una llengua diferent, s’indica al final de la descripció del ponent. En cap cas hi ha servei de traducció simultània.

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

 • Crèdits per al grau: els cursos d’Els Juliols de 20 hores tenen reconeixement acadèmic. En el cas de la Universitat de Barcelona:
  — Un curs de 20 hores: 2 crèdits acadèmics.
   
 • Crèdits de promoció docent: per al professorat funcionari, d’acord amb l’Ordre de 4 de novembre de 1994 (DOGC núm. 1979, de 30 de novembre de 1994).
   
 • Certificat d’assistència i d’aprofitament: l’alumnat que acrediti una assistència mínima del 80 % a les classes pot obtenir un certificat d’assistència i d’aprofitament.
   

Els certificats es lliuren a l’Àrea de Formació Complementària (casa Jeroni Granell). Estaran disponibles a partir del dijous posterior a la finalització del curs.

Excepcionalment, els certificats dels cursos de la Universitat d'Estiu de les Dones que es realitzen a Cornellà de Llobregat es lliuren al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) de Cornellà de Llobregat 10 dies desprès de la finalització del curs.

Per recollir el certificat és imprescindible presentar un document identificador de caràcter oficial (DNI, passaport o carnet de conduir). Si l’ha de recollir una persona que no sigui la titular del certificat, cal que aporti una fotocòpia del DNI de la persona titular del certificat i un escrit en què aquesta persona l’autoritzi a recollir-lo.PREUS DELS CURSOS

Els preus s’estableixen en funció de les hores dels cursos i el col·lectiu al qual pertany l’alumne. En el cas dels cursos de 20 hores, els preus varien segons el calendari de matrícula.

 • Cursos de 20 hores (fins al 10 de juny de 2018: període de preu reduït)
  — Públic general: 174 €
  — Col·lectius amb descompte: 149 €
   
 • Cursos de 20 hores (a partir de l'11 de juny de 2018)
  — Públic general: 194 €
  — Col·lectius amb descompte: 169 €
   
 • Cursos de 16 hores
  — Públic general: 139 €
  — Col·lectius amb descompte: 119 €
   
 • Cursos de 12 hores
  — Públic general: 104 €
  — Col·lectius amb descompte: 89 €
   
 • Cursos de 8 hores
  — Públic general: 69 €
  — Col·lectius amb descompte: 59 €
   

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

 • Comunitat UB:
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
   
 • Subscriptors del Club Vanguardia
 • Subscriptors de Núvol
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 • Membres del club GenTMB
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública
 • Usuaris de les Biblioteques de Barcelona amb carnetAJUTS I BEQUES

Nombre i quantitat dels ajuts: la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració d’Acciona ha convocat 30 ajuts adreçats als seus estudiants de grau, màster o doctorat matriculats durant el curs 2017-2018. L’ajut consisteix en una subvenció de 74,50 euros per fer un curs d’Els Juliols.

Els tràmits per rebre l’ajut són els següents:

 • Matricular-se en un curs d’Els Juliols entre el 16 d’abril i el 4 de juny. En el moment de fer la matrícula, cal seleccionar el col·lectiu amb descompte Comunitat UB.
 • Emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita des de la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (beques de col·laboració, Pavelló Rosa) i a la seu electrònica, i presentar l’imprès normalitzat en qualsevol registre de la UB del 16 d’abril al 4 de juny de 2018.
 • Un cop publicada la resolució de la convocatòria, la persona beneficiària rep un comunicat per SMS en què se la informa de la concessió de l’ajut. Per tal de tramitar la devolució corresponent de l’ajut, el beneficiari haurà de facilitar:

  — Fotocòpia de l’IBAN on aparegui el nom del titular. En el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l’ajut, facilitar també fotocòpia del DNI del titular del compte.
  — Fotocòpia del DNI.
  *en el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l'ajut, també caldrà facilitar una fotocòpia del DNI del titular de la compte.

Més informació: bases de la convocatòria

Amb la col·laboració de:

AccionaMATRÍCULA

La matrícula d’Els cursos s’obre a les 10 h del dilluns 16 d’abril i finalitza el mateix dia de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant l’enllaç següent o en persona en una de les diverses seus de l’Àrea de Formació Complementària.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Matrícula amb factura: una empresa o autònom pot pagar una part o la totalitat de l’import de la matrícula. En el cas que requereixi una factura, la persona interessada ha d’emplenar un formulari amb les dades de facturació i l’ha de fer arribar a la secretaria, personalment o per correu electrònic, com a molt tard vint dies abans de l’inici del curs. Un cop rebut el formulari, la Universitat de Barcelona emet la factura corresponent. És important que l’alumne no pagui el curs si demana factura.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

Un cop efectuat el pagament, es lliura en mà o per correu electrònic el paper de confirmació de matrícula que acredita la persona com a estudiant del curs (o cursos) matriculat. El personal de l’organització pot demanar aquest paper en el moment d’accedir a l’aula el primer dia de l’activitat.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Es pot sol·licitar mitjançant un missatge de correu electrònic. En qualsevol cas ha de ser justificada degudament per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, a resoldre per la Direcció de l’AFC. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’organització d’Els Juliols es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un nombre mínim d’alumnes matriculats.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.