Universitat de Barcelona
Resum de cursos seleccionats: 0 cursosEls Juliols 2018

Introducció a la valoració del dany corporal

Introducció a la valoració del dany corporal

La valoració del dany corporal és l’activitat mèdica que avalua les lesions, incapacitats, seqüeles i perjudicis derivats d’accidents o malalties amb la finalitat de determinar una indemnització justa.

En accidents laborals o accidents de circulació, en agressions o lesions per causes vinculades a tercers, o en qualsevol altre tipus d’afectació sobre la integritat física o mental, és necessari realitzar una valoració física per poder reclamar el dolor o dany sofert de forma independent o addicional a les prestacions socials o privades que hi corresponguin.

En aquest curs veurem com es realitzen aquestes valoracions, allò que s’indemnitza, el com i quan s’indemnitzen.

Seleccionar curs PROGRAMA

1.     Àmbits d’actuació de la valoració del dany

2.     Mètodes de valoració del dany corporal

3.     Valoració del dany corporal en el dret penal i civil

4.     La valoració del dany en el dret social i laboral

5.     Sistema pera a la valoració dels danys personals en l’assegurança de responsabilitat civil d’automòbils

6.     Nou barem per a la valoració dels danys personals en l’assegurança de responsabilitat civil d’automòbils

7.     Trastorn del son y accidentabilitat laboral

8.     Valoració dels accidents de treball

9.     Valoració de les malalties professionals

10.  Valoració de les incapacitats temporals i permanents


PROFESSORAT

Coordinadors:

1.   Gabriel Marti Amengual, professor del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona

Professorat:

1.         1.   Beatriz Calvo Cerrada, metgessa especialista en Medicina de Treball

2.         2.   Xavier Bernal Martí, professor del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona

3.         3.   Pere Sanz Gallen, professor del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona
PREUS

 • Públic general: 139€
 • Col·lectius amb descompte: 119€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

 • Comunitat UB:
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
   
 • Subscriptors de La Vanguardia
 • Subscriptors d’Núvol
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 • Membres del club GenTMBMATRÍCULA

La matrícula d’Els cursos s’obre a les 10 h del dilluns 16 d’abril i finalitza el mateix dia de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant l’enllaç següent o en persona en una de les diverses seus de l’Àrea de Formació Complementària.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Matrícula amb factura: una empresa o autònom pot pagar una part o la totalitat de l’import de la matrícula. En el cas que requereixi una factura, la persona interessada ha d’emplenar un formulari amb les dades de facturació i l’ha de fer arribar a la secretaria, personalment o per correu electrònic, com a molt tard vint dies abans de l’inici del curs. Un cop rebut el formulari, la Universitat de Barcelona emet la factura corresponent. És important que l’alumne no pagui el curs si demana factura.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

Un cop efectuat el pagament, es lliura en mà o per correu electrònic el paper de confirmació de matrícula que acredita la persona com a estudiant del curs (o cursos) matriculat. El personal de l’organització pot demanar aquest paper en el moment d’accedir a l’aula el primer dia de l’activitat.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Es pot sol·licitar mitjançant un missatge de correu electrònic. En qualsevol cas ha de ser justificada degudament per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, a resoldre per la Direcció de l’AFC. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’organització d’Els Juliols es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un nombre mínim d’alumnes matriculats.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.AJUTS I BEQUES

Nombre i quantitat dels ajuts: la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració d’Acciona ha convocat 30 ajuts adreçats als seus estudiants de grau, màster o doctorat matriculats durant el curs 2017-2018. L’ajut consisteix en una subvenció de 74,50 euros per fer un curs d’Els Juliols.

Els tràmits per rebre l’ajut són els següents:

 • Matricular-se en un curs d’Els Juliols entre el 16 d’abril i el 4 de juny. En el moment de fer la matrícula, cal seleccionar el col·lectiu amb descompte Comunitat UB.
 • Emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita des de la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (beques de col·laboració, Pavelló Rosa) i a la seu electrònica, i presentar l’imprès normalitzat en qualsevol registre de la UB del 16 d’abril al 4 de juny de 2018.
 • Un cop publicada la resolució de la convocatòria, la persona beneficiària rep un comunicat per SMS en què se la informa de la concessió de l’ajut. Per tal de tramitar la devolució corresponent de l’ajut, el beneficiari haurà de facilitar:

  — Fotocòpia de l’IBAN on aparegui el nom del titular. En el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l’ajut, facilitar també fotocòpia del DNI del titular del compte.
  — Fotocòpia del DNI.
  *en el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l'ajut, també caldrà facilitar una fotocòpia del DNI del titular de la compte.

Més informació: bases de la convocatòriaALTRES CURSOS QUE US PODRIEN INTERESSAR

Els olis i greixos bons i dolents: mite o realitat

Els olis i greixos bons i dolents: mite o realitat

Duració: 20 hores    Llengua: CA
Dates: 09/07/2018 - 05/07/2018
Horari: De 9.30 a 14 h
Barcelona

Preu general: 174 €
Preu reduït: 149 €

Controvèrsies actuals entorn de les relacions entre alimentació i salut

Controvèrsies actuals entorn de les relacions entre alimentació i salut

Duració: 20 hores    Llengua: CA
Dates: 16/07/2018 - 05/07/2018
Horari: De 16 a 20.30 h
Montmeló

Preu general: 174 €
Preu reduït: 149 €

Cèl·lules mare: de la investigació a la clínica

Cèl·lules mare: de la investigació a la clínica

Duració: 20 hores    Llengua: ES
Dates: 02/07/2018 - 05/07/2018
Horari: De 9.30 a 14 h
Barcelona

Preu general: 174 €
Preu reduït: 149 €

Més informació