Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2018

Explicar la ciència: tècniques escèniques i de narració oral per a la comunicació científica

Explicar la ciència: tècniques escèniques i de narració oral per a la comunicació científica


Al curs “Explicar la ciència” anirem més enllà del “com parlar de ciència en públic” per arribar al “com construir un text sobre ciència per ser verbalitzat”. Treballarem fórmules i metodologies per tal que el ponent gaudeixi de l’acte de comunicació científica i pugui aconseguir, d’aquesta manera, que el públic entengui i també gaudeixi amb allò que se li està explicant.

En aquest curs treballarem i millorarem les capacitats comunicatives dels nostres alumnes, des d’un punt de vista narratiu i escènic per incrementar l’efecte de les seves comunicacions orals. Ens centrarem en revisar les bases de la comunicació científica i en capacitar els alumnes per a què puguin explicar conceptes i coneixements científics a un públic no especialitzat.

És un curs obert a qualsevol persona que vulgui parlar de ciència davant d’una audiència i compti amb un fort component artístic i narratiu.

A “Explicar al ciència” els alumnes posaran en pràctica les capacitats apreses, ja que hauran de generar, de forma individual o en petits grups, una peça de comunicació oral d’entre 3 i 10 minuts de duració, és a dir, un petit monòleg científic. En aquestes peces, els alumnes comunicaran o difondran un contingut científic específic de forma dramatitzada.



PROGRAMA

1.     Metodologia específica per definir el contingut científic que es vol explicar: elecció de la temàtica general i dels continguts específics per relacionar-los entre ells i amb el tipus d’audiència al qual van dirigits

2.     Eines de l’ètica i la filosofia de la ciència per definir la veu narrativa de l’alumne i desenvolupar una capacitat crítica que li permeti discernir entre continguts científics i no científics per poder-los incloure en el seu discurs

3.     Contextualització del contingut científic: implicacions de la ciència en la societat i inclusió dels reptes socials de la Comissió Europea

4.     Aspectes de gènere en la comunicació científica

5.     Humanització de la ciència: ús dels valors inclosos en la investigació i la innovació responsable

6.     L’storytelling: tècniques narratives per a la construcció d’històries orals que permetin acostar el contingut científic a l’audiència i viceversa

7.     Eines per aconseguir una connexió amb l’audiència i mantenir la seva atenció durant tota la narració: ús de l’humor, creació d’imatges a la ment de l’audiència i ús de figures retòriques

8.     Dramatització del discurs: aprofundiment en les habilitats escèniques necessàries per a la comunicació oral de la ciència tal com la presència escènica, la mirada, la gesticulació, l’ús de la veu i la consciència de públic

9.     Metodologies per a l’(auto)avaluació de discursos científics orals



PROFESSORAT

1.     Dr. Xavier Luri, professor del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona

2.     Dr. Eduardo Sáenz de Cabezón, professor del Departament de Matemàtiques i Computació de la Universitat de La Rioja i membre de Big Van, científics sobre rodes

3.     Dra. Helena González, doctora en Biologia, comunicadora científic i membre de Big Van, científics sobre rodes

4.     Dr. Oriol Marimon, doctor en Química, comunicador científic i membre de Big Van, científics sobre rodes

5.     Dr. Daniel García, doctor en Física, comunicador científic i membre de Big Van, científics sobre rodes

6.     Dra. Estrella Montolío, catedràtica de Llengua Española de la Universitat de Barcelona i consultora en comunicació





PREUS

 • Període de preu reduït – (fins al 10 de juny de 2018)
  — Públic general: 174€
  — Col·lectius amb descompte: 149€
   
 • Període de preu no reduït – (a partir de l'11 de juny de 2018)
  — Públic general: 194€
  — Col·lectius amb descompte: 169€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

 • Comunitat UB:
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
   
 • Subscriptors de La Vanguardia
 • Subscriptors d’Núvol
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 • Membres del club GenTMB
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública
 • Usuaris de les Biblioteques de Barcelona amb carnet



MATRÍCULA

La matrícula d’Els cursos s’obre a les 10 h del dilluns 16 d’abril i finalitza el mateix dia de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant l’enllaç següent o en persona en una de les diverses seus de l’Àrea de Formació Complementària.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Matrícula amb factura: una empresa o autònom pot pagar una part o la totalitat de l’import de la matrícula. En el cas que requereixi una factura, la persona interessada ha d’emplenar un formulari amb les dades de facturació i l’ha de fer arribar a la secretaria, personalment o per correu electrònic, com a molt tard vint dies abans de l’inici del curs. Un cop rebut el formulari, la Universitat de Barcelona emet la factura corresponent. És important que l’alumne no pagui el curs si demana factura.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

Un cop efectuat el pagament, es lliura en mà o per correu electrònic el paper de confirmació de matrícula que acredita la persona com a estudiant del curs (o cursos) matriculat. El personal de l’organització pot demanar aquest paper en el moment d’accedir a l’aula el primer dia de l’activitat.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Es pot sol·licitar mitjançant un missatge de correu electrònic. En qualsevol cas ha de ser justificada degudament per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, a resoldre per la Direcció de l’AFC. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’organització d’Els Juliols es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un nombre mínim d’alumnes matriculats.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.



AJUTS I BEQUES

Nombre i quantitat dels ajuts: la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració d’Acciona ha convocat 30 ajuts adreçats als seus estudiants de grau, màster o doctorat matriculats durant el curs 2017-2018. L’ajut consisteix en una subvenció de 74,50 euros per fer un curs d’Els Juliols.

Els tràmits per rebre l’ajut són els següents:

 • Matricular-se en un curs d’Els Juliols entre el 16 d’abril i el 4 de juny. En el moment de fer la matrícula, cal seleccionar el col·lectiu amb descompte Comunitat UB.
 • Emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita des de la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (beques de col·laboració, Pavelló Rosa) i a la seu electrònica, i presentar l’imprès normalitzat en qualsevol registre de la UB del 16 d’abril al 4 de juny de 2018.
 • Un cop publicada la resolució de la convocatòria, la persona beneficiària rep un comunicat per SMS en què se la informa de la concessió de l’ajut. Per tal de tramitar la devolució corresponent de l’ajut, el beneficiari haurà de facilitar:

  — Fotocòpia de l’IBAN on aparegui el nom del titular. En el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l’ajut, facilitar també fotocòpia del DNI del titular del compte.
  — Fotocòpia del DNI.
  *en el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l'ajut, també caldrà facilitar una fotocòpia del DNI del titular de la compte.

Més informació: bases de la convocatòria

Amb la col·laboració de:

Acciona


Més informació